fb123
  • Δωρεάν αποστολή με αγορές άνω των 40€

Όροι Χρήσης

ΌΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ


 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Καλώς ήλθατε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.coffeesecret.gr στο οποίο διατίθενται προς πώληση τα προϊόντα της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία COFFEE SECRETΙΚΕ, με έδρα το Αγρίνιο (Αγίου Ιωάννη Ρηγανά 4Β), με  ΑΦΜ 800666229 και τον διακριτικό τίτλο «COFFEESECRETCOMPANY» (η Εταιρεία).

Η προβολή, πώληση, μεταφορά-αποθήκευση, παράδοση και τυχόν επιστροφή των προϊόντων μας που προβάλλονται στην παρούσα ιστοσελίδα καθώς και η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και η ασφάλεια των συναλλαγών σας διέπονται από τους παρόντες όρους χρήσης, τους οποίους σας καλούμε να διαβάσετε πριν από την πλοήγηση σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και την πραγματοποίηση των αγορών σας. Η πλοήγησή σας στο www.coffeesecret.gr  καθώς και η πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής ή επικοινωνίας με την εταιρεία μας σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης από εσάς. Εάν δεν συμφωνείτε με οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους, οφείλετε να απέχετε από την επίσκεψη, τη χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου και από κάθε συναλλαγή με το ηλεκτρονικό κατάστημα. Κάθε χρήστης χρησιμοποιεί τον παρόντα δικτυακό τόπο με δική του αποκλειστικά ευθύνη.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, ανανεώνει ή αναβαθμίζει ελεύθερα ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του καταναλωτή, χρήστη, επισκέπτη, μέλους του ιστότοπου μας μέρος ή το σύνολο των παρόντων όρων χρήσης. Ο χρήστης/καταναλωτής/ καταναλωτής/μέλος του www.coffeesecret.gr  αναγνωρίζει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλα τα ανωτέρω με μόνη την πλοήγηση ή/και χρήση των υπηρεσιών του παρόντος ιστότοπου.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.coffeesecret.gr προβάλλει, προωθεί και μεταπωλεί τα προϊόντα των προμηθευτών με τους οποίους συνεργάζεται. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επιλέγει ελεύθερα τα προϊόντα που προβάλλει στο www.coffeesecret.gr  και να τροποποιεί, ανανεώνει και αποσύρει αυτά οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Το ίδιο ισχύει και για την τιμολογιακή της πολιτική, τις τυχόν προσφορές και τις εκπτώσεις τις οποίες δύναται να επιλέγει και να διενεργεί ελεύθερα καθώς και να τροποποιεί, ανανεώνει ή/και αποσύρει οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ

Δυνατότητα πραγματοποίησης αγοράς μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, έχουν μόνο τα φυσικά πρόσωπα, ηλικίας 18 ετών και άνω, που έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα για σύναψη σύμβασης πώλησης.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την πραγματοποίηση παραγγελίας από το ηλεκτρονικό κατάστημα, είναι η συμπλήρωση και υποβολή από τον χρήστη της σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας παραγγελίας με τα απαραίτητα στοιχεία για τη σύναψη πώλησης και η αποδοχή των όρων της σύμβασης πώλησης και των όρων χρήσης.

Σας ενημερώνουμε ότι παρόλο που λαμβάνουμε όλα τα δυνατά μέτρα για την διαθεσιμότητα των προϊόντων μας όπως αυτή εμφανίζεται στο www.coffeesecret.gr , υπάρχει περίπτωση ένα προϊόν που προβάλλεται στο www.coffeesecret.gr  να μην είναι τελικώς διαθέσιμο ή να μην είναι διαθέσιμο εντός του χρόνου παράδοσης που αναφέρεται στο www.coffeesecret.gr , για λόγους που δεν ανήκουν στη δική μας σφαίρα επιρροής. Για το λόγο αυτό και με σκοπό την πλήρη ενημέρωσή σας και την μεγαλύτερη δυνατή προστασία σας από απρόβλεπτα περιστατικά, οι παραγγελίες ολοκληρώνονται ως ακολούθως:

α) ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

 Μπορείτε να επιλέξετε ελεύθερα μέσα από τοwww.coffeesecret.gr  τα προϊόντα που επιθυμείτε και να τα τοποθετήσετε στο καλάθι αγορών σας. Στη συνέχεια, ακολουθώντας τα βήματα που θα εμφανίζονται, θα πρέπει να προχωρήσετε στην αποστολή του αιτήματός σας για παραγγελία προς την εταιρεία μας. Με σκοπό την καλύτερη και αρτιότερη εξυπηρέτηση σας και τη διευκόλυνση των μελλοντικών σας αγορών κατά την πρώτη σας παραγγελία εγγράφεστε ως χρήστης του www.coffeesecret.gr  συμπληρώνοντας όλα τα προσωπικά σας στοιχεία που σας ζητούνται στην αντίστοιχη φόρμα εγγραφής. Πριν από την υποβολή της παραγγελίας , μέσω ειδικού συνδέσμου, λαμβάνετε γνώση των όρων που αφορούν την πώληση των προϊόντων που επιθυμείτε να αποκτήσετε και στη συνέχεια επιλέγετε την ενεργοποίηση του σχετικού εικονιδίου «Διάβασα και αποδέχομαι τους όρους και προϋποθέσεις αγορών» και «Παραγγελία με υποχρέωση πληρωμής», δηλώνοντας με αυτόν τον τρόπο ρητά και ανεπιφύλακτα ότι πριν από την υποβολή της παραγγελίας, λάβατε με ευκρινή και κατανοητό τρόπο γνώση για τα πλήρη στοιχεία της εταιρείας καθώς και του προμηθευτή των παραγγελλόμενων προϊόντων όπου τυγχάνει εφαρμογής, τα κύρια χαρακτηριστικά των προϊόντων της παραγγελίας όπως αυτά περιγράφονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, τη συνολική τιμή των προϊόντων της παραγγελίας, συμπεριλαμβανομένων ΦΠΑ, όλων των τελών, όλων των πρόσθετων επιβαρύνσεων (αποστολής, & παράδοσης) και κάθε άλλης δαπάνης, για το γεγονός ότι μπορεί να απαιτηθούν τέτοιες πρόσθετες επιβαρύνσεις, όπως και το ότι η αναγραφόμενη τελική τιμή κάθε προϊόντος στο ηλεκτρονικό κατάστημα, δεν περιλαμβάνει έξοδα αποστολής, τα οποία υπολογίζονται στη συνέχεια του κειμένου της παραγγελίας, με βάση την επιλογή του τρόπου αποστολής της παραγγελίας, τα μέσα πληρωμής, παράδοσης, εκτέλεσης, καθώς και της προθεσμίας εντός της οποίας η Εταιρεία αναλαμβάνει να παραδώσει τα προϊόντα και τους τυχόν περιορισμούς παράδοσης και των μέσων πληρωμής, της υποχρέωσης πληρωμής από εσάς με την υποβολή της παραγγελίας, της ύπαρξης της ευθύνης της εταιρείας σύμφωνα με τα άρθρα 534 επ. του Αστικού Κώδικα για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων, της διάρκειας της σύμβασης και των όρων για τη λήξη της όπου τυγχάνει εφαρμογής και της ελάχιστης διάρκειας των υποχρεώσεων του σας βάσει της σύμβασης, όπου τυγχάνει εφαρμογής, του δικαιώματος άσκησης υπαναχώρησης όπου τυγχάνει εφαρμογής και σε περίπτωση υπαναχώρησης, της επιβάρυνσης σας με το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων στην Εταιρεία  καθώς και της υποχρέωσης σας, εφόσον έχετε κάνει χρήση, να καταβάλετε εύλογο κόστος στην εταιρεία , ενώ όταν δεν παρέχεται δικαίωμα υπαναχώρησης με βάση τον Νόμο, την πληροφορία ότι δεν έχετε δικαίωμα υπαναχώρησης ή τις περιστάσεις υπό τις οποίες χάνετε το δικαίωμα υπαναχώρησης.

Κατόπιν, κάθε φορά μετά την ολοκλήρωση των αγορών σας, συμπληρώνετε όλα τα στοιχεία του αιτήματός σας για παραγγελία που εμφανίζονται στην φόρμα παραγγελίας. Το σύνολο των στοιχείων που αποστέλλεται στην εταιρεία μας εμπίπτουν στην αυστηρή πολιτική προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων που τηρεί η εταιρεία μας και συλλέγονται και επεξεργάζονται με πλήρη ασφάλεια και επιμέλεια και μόνον κατόπιν της ρητής σας συγκατάθεσής σας που παρέχεται με την αποστολή της ως άνω φόρμας. Επίσης ευθύνεστε για την ορθότητα και την νομιμότητα των ως άνω στοιχείων σας τα οποία η Εταιρεία μας τα γνωρίζει μόνον κατά δήλωσή σας.

Με την αποστολή του αιτήματος προς παραγγελία σας εμφανίζεται αυτοματοποιημένο μήνυμα που περιλαμβάνει τα στοιχεία του αιτήματος παραγγελίας που θα λάβει η εταιρεία μας, το οποίο σας αποστέλλεται και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας έχετε δηλώσει. Όλα τα αιτήματά σας παραλαμβάνονται από εμάς με την επιφύλαξη ελέγχου διαθεσιμότητας των προϊόντων που περιλαμβάνονται στο αίτημα παραγγελίας σας (ο οποίος έλεγχος πραγματοποιείται μετά την έναρξη του σταδίου επεξεργασίας που ακολουθεί το αίτημά σας). Κατά το στάδιο της λήψης του αιτήματός σας και της αυτόματης προβολής του περιεχομένου του αιτήματος παραγγελίας σας δεν έχει ξεκινήσει ακόμη η επεξεργασία του αιτήματός σας από την εταιρεία μας.

 

β) ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

 Εφόσον το αίτημά παραγγελίας σας αποσταλεί από τις 9.00 έως τις 17.00 σε εργάσιμη ημέρα (από Δευτέρα έως Παρασκευή) τότε θα λάβετε άμεσα μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας έχετε δηλώσει, ότι το αίτημά σας βρίσκεται στο στάδιο της επεξεργασίας από την εταιρεία μας. Διαφορετικά το εν λόγω μήνυμα θα το λάβετε εντός της αμέσως επόμενης εργάσιμης ημέρας. Κατά την επεξεργασία του αιτήματός σας ελέγχεται η διαθεσιμότητα του συνόλου των προϊόντων που περιλαμβάνει το αίτημα παραγγελίας σας.

ii) Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμο κάποιο/α από τα είδη που επιλέξατε στην παραγγελία ή/και που κάποιο προϊόν θα είναι διαθέσιμο μετά τον αναγραφόμενο στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα χρόνο παράδοσης, τότε η Εταιρεία μας θα έρχεται σε επαφή μαζί σας είτε με μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που μας έχετε δηλώσει είτε με απευθείας τηλεφωνική επαφή μαζί σας δια μέσου αντιπροσώπου της (είτε με όλους τους ανωτέρω τρόπους) προκειμένου να συνεννοηθεί μαζί σας για την τυχόν τροποποίηση, διόρθωση ή ακύρωση της παραγγελίας σας.

γ) Η Εταιρεία μας δύναται να έρθει σε επαφή μαζί σας μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και μηνύματος στο κινητό τηλέφωνο τα οποία μας έχετε δηλώσει κατά την εγγραφή σας καθ΄όλη τη διάρκεια μέχρι και την παράδοση της παραγγελίας σας σε εσάς για οποιοδήποτε ζήτημα αφορά τη λήψη, την επεξεργασία, την εκτέλεση ή/και τη μεταφορά της παραγγελίας σας ή/και την πληρωμή ή/και την επιστροφή των προϊόντων ή για ο,τιδήποτε άλλο. Τα μέρη συμφωνούν ότι η εν λόγω επικοινωνία (μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο που μας έχετε δηλώσει-sms) καλύπτει και τις νόμιμες προϋποθέσεις έγγραφης ενημέρωσής σας, γνωστοποίησής σας, επιβεβαίωσης παραγγελίας σας, όπου και όταν ο νόμος το απαιτεί.

Η παραγγελία δεν είναι δεσμευτική για την Εταιρεία, πριν λάβετε επιβεβαίωση αποδοχής της παραγγελίας από την Εταιρεία, όπως περιγράφεται κατωτέρω. Η παραγγελία θεωρείται ληφθείσα από εμάς, από τη στιγμή που λάβετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας που έχει καταχωρήσει, σχετική ενημέρωση με τον αριθμό της παραγγελίας σας και την ένδειξη «Επιβεβαίωση Καταχώρησης Παραγγελίας».

 

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, η εταιρεία μας σας παρέχει ευρείες επιλογές τρόπου πληρωμής της παραγγελίας σας, οι οποίες συνδέονται, μεταξύ άλλων, και με τον χρόνο επεξεργασίας του αιτήματος παραγγελίας σας ή/και τον χρόνο αποστολής του προϊόντος σε εσάς. Αφού αποφασίσετε ποια διαδικασία πληρωμής επιθυμείτε, επιλέγετε τον αντίστοιχο τρόπο πληρωμής στο αντίστοιχο σημείο της φόρμας του αιτήματος παραγγελίας σας και εισάγετε τα απαραίτητα στοιχεία σας εφόσον χρειάζονται. Ειδικά οι παραγγελίες που υπερβαίνουν τα 500 ευρώ, μπορούν να εξοφληθούν μόνο μέσω χρήσης πιστωτικής / χρεωστικής κάρτας ή τραπεζικής κατάθεσης.

Η συλλογή και επεξεργασία και των στοιχείων πληρωμής που μας αποστέλλετε εμπίπτουν στην αυστηρή πολιτική προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων που τηρεί η εταιρεία μας και συλλέγονται και επεξεργάζονται με πλήρη ασφάλεια και επιμέλεια και μόνον κατόπιν της συγκατάθεσής σας που μας παρέχεται με την αποστολή του αιτήματος της παραγγελίας σας. Ιδίως για τις πληρωμές με πιστωτική κάρτα λαμβάνονται σε συνεργασία και με τους συνεργαζόμενους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας που εξασφαλίζουν τη μέγιστη δυνατή προστασία στις ηλεκτρονικές σας συναλλαγές και διασφαλίζουν τις πληρωμές σας.

Οι τρόποι πληρωμής είναι συγκεκριμένα οι ακόλουθοι:

α) ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ – Εφόσον έχετε επιλέξει ως τρόπο πληρωμής την αντικαταβολή τότε θα πρέπει να καταβάλλετε το αντίστοιχο τίμημα (και τα τυχόν συμφωνηθέντα έξοδα λ.χ. μεταφοράς) κατά την παραλαβή του προϊόντος από τον μεταφορέα της επιλογής μας, στον υπάλληλο της εταιρείας ταχυμεταφορών. Επίσης υπάρχει η πιθανότητα να ζητηθεί προκαταβολή μέρους της αξίας της παραγγελίας σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο. Η μέθοδος αυτή επιβαρύνεται με χρέωση …………… ευρώ.

β) ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ – Εφόσον έχετε επιλέξει ως τρόπο πληρωμής την κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τότε θα πρέπει να προεξοφλήσετε την παραγγελία σας (και τα τυχόν συμφωνηθέντα έξοδα λ.χ. μεταφοράς) σε έναν από τους λογαριασμούς τραπεζών με τις οποίες συνεργαζόμαστε, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία επεξεργασίας του αιτήματος παραγγελίας σας.

Εν συνεχεία θα πρέπει είτε να μας αποστείλετε αντίγραφο της τραπεζικής εντολής πληρωμής μέσω e-mail στο sales@coffeesecret.gr, είτε να μας ενημερώσετε τηλεφωνικώς στο 2641059722 . Μετά τη λήψη έγκυρου αντίγραφου κατάθεσης του συνολικού ποσού ακολουθείται η διαδικασία της επεξεργασίας και της επιβεβαίωσης παραγγελίας και σας αποστέλλονται τα σχετικά ηλεκτρονικά μηνύματα ή/και τα μηνύματα στο κινητό τηλέφωνο που μας έχετε δηλώσει. Η παραγγελία σας θα βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής μέχρι την επιβεβαίωση από εμάς ότι το ποσό έχει κατατεθεί. Σε περίπτωση μη κατάθεσης εντός 7 ημερολογιακών ημερών ή μη λήψης έγκυρου αντιγράφου κατάθεσης του συνόλου του ποσού η παραγγελία σας θα ακυρώνεται αζημίως και η σύμβαση πώλησης θα λογίζεται ως μηδέποτε καταρτισθείσα. Θα σας αποστέλλεται σχετικό μήνυμα ακύρωσης του αιτήματος παραγγελίας σας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και στο κινητό τηλέφωνο που μας έχετε δηλώσει. Σε περίπτωση ακύρωσης ή τροποποίησης της παραγγελίας σας μέχρι την αποστολή του(-ων) προϊόντος(-ων) θα ακολουθείται διαδικασία άτοκης επιστροφής των χρημάτων σας, κατόπιν επικοινωνίας μαζί σας με έναν από τους ανωτέρω αναφερόμενους τρόπους επικοινωνίας προκειμένου να μας δώσετε τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο επιθυμείτε να γίνει η κατάθεση.

γ) ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ – μπορείτε να πληρώσετε με πιστωτικές κάρτες VISA, VISA Electron, MasterCard, American Express &. Η διαδικασία εξόφλησης μέσω πιστωτικών καρτών καλύπτεται από την  ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA BANK με τις αρτιότερες προδιαγραφές ασφάλειας.

 

ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΠΩΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Στις τιμές που αναγράφονται δίπλα από κάθε προϊόν περιλαμβάνεται ο εκάστοτε ΦΠΑ. Για ορισμένες περιοχές της Ελλάδας για τις οποίες ισχύουν μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ και εφόσον η παραγγελία σας γίνει με τιμολόγιο τότε οι τιμές των προϊόντων είναι χαμηλότερες από τις αναγραφόμενες κατά τον μειωμένο ΦΠΑ.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ / ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Με την επιβεβαίωση της παραγγελίας σας θα ενημερώνεστε με μήνυμα στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και στο κινητό τηλέφωνο που μας έχετε δηλώσει και για τον χρόνο παράδοσης των προϊόντων σας αναλόγως με την περιοχή που έχετε επιλέξει να σας αποσταλούν τα προϊόντα. Σε κάθε περίπτωση η παραγγελία σας θα σας αποστέλλεται από την εταιρεία μας ή από συνεργαζόμενο μεταφορέα της επιλογής της κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες. Οι παραγγελίες αποστέλλονται μέσα σε 1-3 εργάσιμες ημέρες, (ανάλογα με την διαθεσιμότητα του προϊόντος) και για παραγγελίες που θα έχουν καταχωρηθεί έως τις 12.00 το μεσημέρι, εκτός εάν ο πελάτης βρίσκεται σε απομακρυσμένη περιοχή όπου η παραγγελία παραδίδεται εντός επτά ημερών. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να εκτελεστεί η παραγγελία για λόγους ανωτέρας βίας, η εταιρεία μπορεί να επικοινωνήσει με εσάς προκειμένου να διασαφηνιστεί εάν επιθυμείτε την ολοκλήρωση της παραγγελίας όταν αυτό καταστεί δυνατό ή όχι.

Παραλαβή από φυσικό κατάστημα της εταιρείας (χωρίς κόστος αποστολής) : Εάν κατά την υποβολή της παραγγελίας σας, επιλέξετε παραλαβή από φυσικό κατάστημα της εταιρείας, δεν επιβαρύνεστε με κόστος αποστολής και θα λάβετε ηλεκτρονική ενημέρωση για τον χρόνο παραλαβής από το συγκεκριμένο κατάστημα της Εταιρείας (Αγ. Ιωάννη Ρηγανά 4Β Αγρίνιο, Δευτέρα – Παρασκευή 9:00 – 17:00).  Υποχρεούστε να παραλάβετε την παραγγελία σας το αργότερο εντός πέντε ημερολογιακών ημερών, από τη λήψη της σχετικής ειδοποίησης για παραλαβή, εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά με αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εφόσον δεν παραλάβετε τα προϊόντα, η εταιρεία δικαιούται να ακυρώσει την παραγγελία ή να υπαναχωρήσει από την πώληση και ουδεμία ευθύνη έχει εκ της αιτίας αυτής. Παράταση της προθεσμίας είναι αποδεκτή, μόνο για λόγους ανώτερης βίας και εφόσον έχει ειδοποιηθεί εγγράφως εμπρόθεσμα η Εταιρεία . Η εταιρεία επιφυλάσσεται να μην αποδεχθεί παραγγελία Πελάτη που επανειλημμένα για οποιονδήποτε λόγο δεν προσέρχεται να την παραλάβει. Για την παραλαβή της παραγγελίας, οφείλετε να επιδείξετε την επιβεβαίωση της παραγγελίας (αριθμός παραγγελίας), την ειδοποίηση για την παραλαβή και επίσημο έγγραφο ταυτοπροσωπίας (αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο κλπ). Η παράδοση μπορεί να γίνει και σε τρίτο εξουσιοδοτημένο προς τούτο από εσάς  πρόσωπο, με ειδική εξουσιοδότηση σας . Ο πελάτης ή ο εξουσιοδοτημένος τρίτος κατά την παραλαβή, οφείλει να ελέγχει τα προϊόντα που παραλαμβάνει, καθώς με την υπογραφή του επιβεβαιώνει ότι παρέλαβε προσηκόντως και από την παραλαβή ο κίνδυνος μεταβαίνει στον πελάτη.

Μολονότι έχουμε λάβει κάθε δυνατή μέριμνα για την ενημέρωσή σας σε σχέση με την τυχόν έλλειψη διαθεσιμότητας κάποιου προϊόντος, εντούτοις υπάρχει πιθανότητα να υπάρξει απροσδόκητη έλλειψη ή μη διαθεσιμότητα του προϊόντος από τους προμηθευτές μας (και μετά την επιβεβαίωση της παραγγελίας σας). Στην περίπτωση αυτή, η εταιρεία μας θα κάνει και πάλι κάθε δυνατή προσπάθεια να επικοινωνήσει μαζί σας βάσει των τρόπων επικοινωνίας που αναφέρονται ανωτέρω προκειμένου να σας ενημερώσει σχετικά και να συνεννοηθεί μαζί σας για την νέα παράδοση ή την παράδοση άλλου προϊόντος ή την ακύρωση της παραγγελίας αζημίως και για τα δύο μέρη και την άτοκη επιστροφή των χρημάτων που τυχόν έχουν καταβληθεί μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Είναι δυνατόν να ακυρώσετε την παραγγελία σας στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Πριν την αποστολή/παραλαβή του προϊόντος – Η ακύρωση είναι δυνατή με αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση sales@coffeesecret.gr ή με τηλεφωνική επικοινωνία στο 2641059722.

β) Μετά την παραλαβή του προϊόντος – Μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα σας για υπαναχώρηση εντός 14 ημερολογιακών ημερών (βλ. παρακάτω).

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Ο Ν.2251/1994, όπως ισχύει σήμερα, ορίζει ότι έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε από το ηλεκτρονικό κατάστημά μας, εφόσον πρόκειται για προϊόντα που δεν εξαιρούνται από το δικαίωμα υπαναχώρησης, αζημίως, χωρίς να υποχρεούστε να μας ανακοινώσετε το λόγο για τον οποίο επιθυμείτε την επιστροφή τους, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή τους. Μπορείτε να παραδώσετε τα προϊόντα αυτά απευθείας στην έδρα της εταιρείας ή να τα αποστείλετε με δικά σας έξοδα στην έδρα της εταιρείας. Οφείλετε να επιστρέψετε τα προορισμένα προς επιστροφή προϊόντα στην ίδια κατάσταση στην οποία τα παραλάβατε, με το επίσημο παραστατικό της αγοράς τους, χωρίς τα προϊόντα αυτά να έχουν αποσφραγισθεί ή να έχει παραβιασθεί η συσκευασία τους ή να έχουν χρησιμοποιηθεί. Επιπλέον, προϋπόθεση για την επιστροφή των προϊόντων είναι να έχουν τηρηθεί οι συνθήκες διατήρησής τους. Σε κάθε περίπτωση, πριν από την επιστροφή των προϊόντων, μπορείτε να επικοινωνείτε με την εταιρεία είτε μέσω τηλεφώνου, είτε μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος.

Η επιστροφή γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον έχετε εξοφλήσει προηγουμένως κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η εταιρεία για την αποστολή των προϊόντων σε εσάς, όπως και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή τους. Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως με τη συμπλήρωση της σχετικής φόρμας που είναι διαθέσιμη ΕΔΩ και την αποστολή της είτε στην διεύθυνση της εταιρείας, οδός Αγ. Ιωάννη Ρηγανά 4Β, Αγρίνιο Τ.Κ. 30100 είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση sales@coffeesecret.gr. Η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να επιβεβαιώσει εγγράφως την παραλαβή της δήλωσης υπαναχώρησης μόλις την παραλάβει.

Σε περίπτωση υπαναχώρησης υποχρεούστε να επιστρέψετε τα προϊόντα σε διάστημα δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που κοινοποιήσατε την υπαναχώρηση. Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, η εταιρεία  υποχρεούται να σας αποδώσει το τίμημα που εισέπραξε. Η επιστροφή του τιμήματος λόγω υπαναχώρησης θα γίνεται το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από τον χρόνο, που η εταιρεία έλαβε αποδεδειγμένα γνώση για την υπαναχώρηση. Δεν επιστρέφονται δαπάνες παράδοσης, παρά μόνον εάν είχατε επιλέξει τρόπο παράδοσης άλλον, από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που προσφέρει η εταιρεία.

Ευθύνεστε για τυχόν μείωση της αξίας των επιστραφέντων προϊόντων, εάν κάνατε χρήση άλλη από εκείνη που ήταν αναγκαία.

 

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Από το προβλεπόμενο στην παραπάνω παράγραφο δικαίωμα υπαναχώρησης, εξαιρούνται τα προϊόντα εκείνα που αγοράσθηκαν από το ηλεκτρονικό κατάστημα και: α) έχουν αποσφραγιστεί ή χρησιμοποιηθεί μετά την παράδοσή τους, β) στις περιπτώσεις που το τίμημα των προϊόντων έχει καταβληθεί σε φυσικό κατάστημα της εταιρείας και επιπλέον, τα προϊόντα έχουν παραληφθεί από το φυσικό κατάστημα της εταιρείας, καθώς η πώληση δε θεωρείται ότι τελέστηκε από απόσταση.

Προϊόντα που θεωρούνται ότι εξαιρούνται από το δικαίωμα υπαναχώρησης σύμφωνα με τον νόμο Ν.2251/1994 είναι:  α) συμβάσεις υπηρεσιών μετά την πλήρη παροχή της υπηρεσίας, εάν η εκτέλεση άρχισε με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του καταναλωτή, και με την εκ μέρους του αναγνώριση ότι θα απωλέσει το δικαίωμα του υπαναχώρησης μόλις η σύμβαση εκτελεσθεί πλήρως από τον προμηθευτή, β) την προμήθεια αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών η τιμή των οποίων εξαρτάται από διακυμάνσεις της χρηματαγοράς τις οποίες δεν είναι δυνατόν να ελέγξει ο προμηθευτής και οι οποίες ενδέχεται να συμβούν εντός της προθεσμίας υπαναχώρηση, γ) την προμήθεια αγαθών που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή ή σαφώς εξατομικευμένων, δ) την προμήθεια αγαθών τα οποία μπορούν να αλλοιωθούν ή λήγουν σύντομα, ε) την προμήθεια σφραγισμένων αγαθών τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση, στ) την προμήθεια αγαθών τα οποία, μετά την παράδοση, λόγω της φύσης τους, είναι αναπόσπαστα αναμεμειγμένα με άλλα στοιχεία, ζ) την προμήθεια οινοπνευματωδών ποτών, η τιμή των οποίων έχει συμφωνηθεί κατά τη στιγμή της σύναψης της σύμβασης πώλησης, η παράδοση των οποίων μπορεί όμως να πραγματοποιηθεί μόνο μετά από 30 ημέρες και η πραγματική τιμή των οποίων εξαρτάται από διακυμάνσεις στην αγορά, τις οποίες δεν είναι δυνατόν να ελέγξει ο προμηθευτής η) συμβάσεις κατά τις οποίες ο καταναλωτής έχει ζητήσει ειδικά επίσκεψη από τον προμηθευτή με σκοπό να πραγματοποιήσει επείγουσες επιδιορθώσεις ή την εκτέλεση εργασιών συντήρησης. Εάν, στην περίπτωση τέτοιας επίσκεψης, ο προμηθευτής παράσχει υπηρεσίες επιπλέον εκείνων που ζητήθηκαν συγκεκριμένα από τον καταναλωτή ή αγαθά πέρα από τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν υποχρεωτικά κατά την εκτέλεση εργασιών συντήρησης ή κατά τις επιδιορθώσεις, το δικαίωμα υπαναχώρησης εφαρμόζεται στις εν λόγω πρόσθετες υπηρεσίες ή αγαθά, θ) την προμήθεια σφραγισμένων ηχητικών εγγραφών ή σφραγισμένων εγγραφών βίντεο ή σφραγισμένου λογισμικού για υπολογιστές, που αποσφραγίστηκαν μετά την παράδοση, ι) την προμήθεια εφημερίδων και παντός είδους περιοδικών, εξαιρουμένων των συνδρομητικών συμβάσεων για την προμήθεια αυτών των εντύπων, ια) συμβάσεις συναφθείσες σε δημόσιο πλειστηριασμό, ιβ) την παροχή στέγασης πλην για σκοπούς κατοικίας, μεταφοράς αγαθών, υπηρεσιών ενοικίασης αυτοκινήτων, εστίασης ή υπηρεσιών σχετιζόμενων με δραστηριότητες αναψυχής, εάν η σύμβαση προβλέπει συγκεκριμένη ημερομηνία ή προθεσμία εκτέλεσης, ιγ) την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου μη παρεχόμενου πάνω σε υλικό μέσο, εάν η εκτέλεση ξεκίνησε με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του καταναλωτή και την επιβεβαίωση εκ μέρους του ότι χάνει έτσι το δικαίωμα του υπαναχώρησης.

 

ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

 Επιπλέον, η εταιρεία ευθύνεται σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα (άρθρα 534 επ.), όταν το προϊόν που αγοράστηκε από εσάς δεν ανταποκρίνεται στη συναφθείσα μεταξύ μας σύμβαση και ιδίως όταν έχει πραγματικό ελάττωμα ή δεν έχει τις συνομολογημένες ιδιότητες.

Σε περίπτωση ευθύνης της εταιρείας για πραγματικό ελάττωμα ή για έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας του προϊόντος, δικαιούστε κατ' επιλογήν σας: 1) να απαιτήσετε, χωρίς επιβάρυνσή σας, τη διόρθωση ή αντικατάσταση του πράγματος με άλλο, εκτός αν μία τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες, 2) να ζητήστε μείωση του τιμήματος ή 3) να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση πώλησης, εκτός αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα. Εάν επιλέξετε τη διόρθωση ή την αντικατάσταση του προϊόντος η εταιρεία οφείλει να προβεί σε διόρθωση ή αντικατάσταση σε εύλογο χρόνο και χωρίς σημαντική ενόχλησή σας. Η εταιρεία θα αντικαταστήσει τα προϊόντα που αγοράσατε, σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της εταιρείας, παραδόθηκαν σε εσάς άλλα ή ουσιωδώς διαφορετικά από αυτά που παραγγέλλατε.

 

ΛΟΓΟΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ

Η εταιρεία επιφυλάσσεται και δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην εκτέλεση της παραγγελίας (συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης) και για τυχόν προσωρινή ή μόνιμη αδυναμία παροχής υπηρεσιών, από λόγους μη δυνάμενους να αποδοθούν σε υπαιτιότητα της εταιρείας ή απρόβλεπτων αντικειμενικά γεγονότων, όπως σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας (σεισμοί, πυρκαγιές, κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες, πόλεμοι κ.α.), προβλήματα των προμηθευτών, των συνεργαζομένων εταιρειών ταχυμεταφορών, διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, κυβερνητικές ή νομοθετικές πράξεις, τυχαία χειροτέρευση ή καταστροφή των προϊόντων πριν την παράδοση στον χρήστη και αφότου δοθούν για αποστολή, παράνομες παρεμβάσεις του αντισυμβαλλομένου ή τρίτου, δυσλειτουργία του παρόχου επεξεργασίας διαδικτυακών πληρωμών (τράπεζα) ή του φορέα παροχής υπηρεσιών διαδικτύου (ISP), εσφαλμένη παροχή στοιχείων εκ μέρους του χρήστη και γενικά για κάθε περιστατικό που εμποδίζει την ομαλή εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων. Η ευθύνη της εταιρείας περιορίζεται στις εκ της σύμβασης με τον καταναλωτή ανειλημμένες υποχρεώσεις της και θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθεί, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα σε αυτές. Εάν τέτοια περιστατικά διαρκέσουν πλέον των δυο (2) μηνών, η σύμβαση πώλησης μπορεί να καταγγελθεί από οποιονδήποτε συμβαλλόμενο χωρίς αποζημίωση.

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ

Η εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου της. Η εταιρεία, όμως, δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης η εταιρεία δεν εγγυάται ότι οποιοδήποτε από τα sites της ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών/μελών, δεν περιέχουν "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά. Η εταιρεία δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Σε κάθε περίπτωση δε φέρουμε οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση που οι χρήστες δεν μπορούν να συνδεθούν με την ιστοσελίδα καθώς και για την πολιτική ασφαλείας άλλων ιστοτόπων ή για τον τρόπο με τον οποίο αυτοί διαχειρίζονται τους ηλεκτρονικούς τους επισκέπτες.

 

ΔΗΛΩΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ

Αντιμετωπίζουμε ως απόρρητη την αλληλογραφία σας με το ηλεκτρονικό κατάστημα και δεν μεταβιβάζουμε  το περιεχόμενό της παρά μόνο στον άμεσα ενδιαφερόμενο αποδέκτη και στις περιπτώσεις που προβλέπεται από το νόμο εφόσον αυτό ζητηθεί ή στην περίπτωση που το περιεχόμενο του μηνύματος θεωρηθεί ότι θίγει την εταιρεία. Τέτοια ενέργεια είναι απαραίτητη για α) την προστασία των δικαιωμάτων και της περιουσίας της εταιρείας, β) την προστασία του ιστότοπου από κακή ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση και γ) την προστασία της προσωπικής ασφάλειας των χρηστών ή του καταναλωτικού κοινού. Σε περίπτωση που δώσετε ψευδή ηλεκτρονική διεύθυνση ή προσπαθήσετε  να πάρετε τη θέση κάποιου άλλου όταν στέλνετε πληροφορίες, όλες οι πληροφορίες θα αποτελούν μέρος οποιασδήποτε έρευνας.

ΑΚΥΡΟΤΗΤΕΣ

Τυχόν ακυρότητα κάποιων Όρων του παρόντος, δεν επιφέρει την ακυρότητα των υπολοίπων.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι ανωτέρω Όροι και Προϋποθέσεις χρήσης, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες, ιδίως από τα νομοθετήματα που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο και την προστασία των καταναλωτών. Η ιστοσελίδα έχει δημιουργηθεί και ελέγχεται από την ελληνική νομοθεσία, η οποία θα καθοδηγεί τη χρήση της και την ερμηνεία της. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος διέπονται από το Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό Δίκαιο. Η μη ενάσκηση από την εταιρεία των εκ παρόντων όρων και δικαιωμάτων της, δε συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματα αυτά.

Όλες οι  κοινοποιήσεις πρέπει να γίνονται εγγράφως (δια χειρός, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ή επιστολή μέσω ταχυδρομείου πρώτης κατηγορίας).

Οι παρόντες όροι επέχουν θέση πληροφόρησης του όρου 3β του Ν. 2251/1994.

 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Σε περίπτωση που τυχόν προκύψει οποιαδήποτε διαφορά από τη μεταξύ μας συναλλαγή και εφόσον μετά από σχετικό αίτημά σας δεν καταφέρουμε να καταλήξουμε σε κοινή μεταξύ μας συμφωνία, δεσμευόμαστε να ακολουθήσουμε την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς. Μπορείτε να απευθυνθείτε στους εξής πιστοποιημένους στην Ελλάδα Φορείς Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ), ήτοι: στην Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή», με αρμοδιότητα σε όλους τους εμπορικούς κλάδους, στον Μεσολαβητή Τραπεζικών-Επενδυτικών Υπηρεσιών με αρμοδιότητα στον εμπορικό κλάδο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, και ADR POINT ΙΚΕ - Κέντρο Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών με αρμοδιότητα σε όλους τους εμπορικούς κλάδους με εξαίρεση των κατηγοριών που αναφέρονται ρητά στο αρ.2 παρ.2 της ΚΥΑ, Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επίλυσης Συγκρούσεων (Ε.Ι.Ε.Σ.) με αρμοδιότητα σε όλους τους εμπορικούς κλάδους με εξαίρεση των κατηγοριών που αναφέρονται ρητά στο αρ.2 παρ.2 της ΚΥΑ.

Σε κάθε περίπτωση μη εξεύρεσης λύσης, αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς ορίζονται τα δικαστήρια του Αγρινίου.

Ο Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο όπως διαμορφώθηκε βάσει της Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης στην Εφημερίδα Της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας (22/03/2017, Αρ.Φύλλου 969).

 

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=EL

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΡΟΙΟΝΤΑ

H εταιρεία δεσμεύεται ως προς την αλήθεια, την ακρίβεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αναφορικά με την ταυτότητα και τα στοιχεία τόσο της ίδιας όσο και των προμηθευτών της, αλλά και τα κύρια χαρακτηριστικά των προϊόντων ή υπηρεσιών που διαθέτει μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η εταιρεία επιφυλάσσεται και δεν δεσμεύεται για τυχόν τεχνικά ή τυπογραφικά λάθη, που έγιναν εκ σφάλματος, παραδρομής ή οφείλονται σε λόγους ανωτέρας βίας και τα οποία δέχεται να διορθώσει εφόσον υποπέσουν στην αντίληψή της.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Το σύνολο του περιεχομένου του www.coffeesecret.gr (εκτός από εκείνα τα στοιχεία που ανήκουν σε τρίτους, π.χ. πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών, φορέων κλπ), δηλ. ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα κείμενα, οι φωτογραφίες, τα σχέδια, τα εμπορικά και οικονομικά στοιχεία, τα προγράμματα, τα πάσης φύσεως αρχεία, σήματα/λογότυπα, η μορφή (lay - out) του www.coffeesecret.gr κλπ αποτελούν αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρείας και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, του Ευρωπαϊκού και των εφαρμοζόμενων διεθνών συμβάσεων, περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει η εμφάνισή τους και προβολή τους στο www.coffeesecret.gr να εκληφθεί ως μεταβίβασή η/και εκχώρηση άδειας ή/και δικαιώματος χρήσης τους. Βάσει των ανωτέρω, άρα, απαγορεύεται ρητά η ολική ή μερική αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, τροποποίηση και κάθε συναφή ενέργεια πάνω στα ανωτέρω στοιχεία, χωρίς την τυχόν ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της εταιρείας.Σε διαφορετική περίπτωση, οι ως άνω ενέργειες μπορεί να αποτελέσουν προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής/βιομηχανικής ιδιοκτησίας της εταιρείας, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει κάθε θετική και αποθετική ζημία που έχει προκληθεί σε αυτήν σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Ο χρήστης/καταναλωτής/επισκέπτης/μέλος του www.coffeesecret.gr αποδέχεται και αναγνωρίζει ότι η εταιρεία έχει την δυνατότητα εμπορικής αξιοποίησης (είτε από την ίδια είτε από τρίτους) του συνόλου των στοιχείων που εμφανίζονται στο www.coffeesecret.gr καθώς και την τροποποίηση των στοιχείων αυτών οποτεδήποτε επιθυμεί με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών/καταναλωτών/επισκεπτών/μελών του www.coffeesecret.gr

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με τις ισχύουσες διατάξεις που αφορούν την πώληση, το ηλεκτρονικό εμπόριο και την προστασία των καταναλωτών. Η εταιρεία  σας ενημερώνει βάσει των τηρουμένων κάθε φορά στοιχείων διαθεσιμότητας ή μη των προϊόντων και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εγγυηθεί τη διαθεσιμότητα αυτών. Σε κάθε περίπτωση, η εταιρεία αναλαμβάνει να σας ενημερώσει εγκαίρως για τη μη διαθεσιμότητα, οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για παρενέργειες ή ζημίες από τη χρήση παραγγελθέντων προϊόντων που οφείλονται σε λανθασμένη επιλογή από τον χρήστη, απρόσεκτη ή λανθασμένη χρήση των προϊόντων, ή σε υπαιτιότητα του κατασκευαστή, όπως πταίσμα κατά την κατασκευή, ελλιπείς πληροφορίες ή οδηγίες που συνοδεύουν τα προϊόντα, ποιότητα κατασκευής, ασφάλεια υλικών και ελαττώματα. Σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος, η ευθύνη περιορίζεται στην υποχρέωση αντικατάστασης αυτού, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις επιστροφής προϊόντων, όπως αναλύονται ανωτέρω.

Στο πλαίσιο της καλής πίστης, η Εταιρεία, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για τυχόν σφάλματα ή παραδρομές σύμφωνα με την κοινή πείρα, σε χαρακτηριστικά, φωτογραφίες και τιμές προϊόντων και δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο να υπάρξουν εσφαλμένες καταχωρήσεις από οποιαδήποτε αιτία, διατηρώντας όμως τη δέσμευση να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε περιέλθουν σε γνώση της.

Σε καμία περίπτωση η εταιρεία δε φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις αστικής, ποινικής φύσης ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική) που τυχόν υποστεί επισκέπτης ή χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή και τρίτος, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/ και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτό ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/ και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

 

ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ/ΧΡΗΣΤΗ

Ο επισκέπτης/χρήστης συμφωνεί να χρησιμοποιεί τον παρόντα διαδικτυακό τόπο, καθώς και τις υπηρεσίες, πληροφορίες και δεδομένα του ηλεκτρονικού καταστήματος, σύμφωνα με τον νόμο, την καλή πίστη και τα χρηστά ήθη. Επίσης,  συμφωνεί, ότι οφείλει να παρέχει αληθή και ακριβή στοιχεία στις συναλλαγές του με το ηλεκτρονικό κατάστημα. Ο χρήστης αναλαμβάνει κάθε ευθύνη για τη χρήση του λογαριασμού του στο ηλεκτρονικό κατάστημα από μη εξουσιοδοτημένα από αυτόν πρόσωπα και για οποιανδήποτε ζημία υποστεί η εταιρεία από την αιτία αυτή. Ο επισκέπτης/χρήστης αποδέχεται ότι δεν θα χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, άσεμνο, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου,  εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις, παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των χρηστών.

 

ΔΕΣΜΟΙ – LINKS ΜΕ ΑΛΛΑ SITES

Το www.coffeesecret.gr  ενδέχεται να εμπεριέχει παραπομπές σε διαδικτυακούς τόπους, για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες των οποίων ουδεμία ευθύνη φέρει η εταιρεία, ούτε εγγυάται για την διαρκή και ασφαλή προσβασιμότητά τους. Συνεπώς για οιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη των εν λόγω διαδικτυακών τόπων ο χρήστης/επισκέπτης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα websites, τα οποία φέρουν και την αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση του εν λόγω προβλήματος. Η εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή υιοθετεί το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των websites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά καθ’ οιονδήποτε τρόπο.